И-МЭЙЛ: info@ubtourism.org
  • Холбоо барих

Хэнтий аймаг

Улаанбаатар - Хэнтий аймаг
330 km
Хүн ам
76717
Яс үндэс
Халх, Буриад
Малын тоо
4868360
Сумын тоо
18
Тохиромжтой цаг
Жилийн 4 улирал
Улаанбаатараас
330 km

Хот хооронд

Галт тэрэг байхгүй
УБ-Чингис өдөр бүр 8,16 цаг, Тэнгэр плаза 16000₮ | Чингис хот - УБ 8, 14 цаг
Нислэг байхгүй

Хэнтий аймаг 1923 онд анх байгуулагдсан.
Чингис хааны төрсөн нутаг, Тайга нохойгоор ан хийх, Хурдан удмын адуу

Аялал жуулчлал

Амьтан

Голын халиу, азийн минж, шивэр хандгай, баданга хүдэр, цагаан тогоруу, реликт цахлай,бор бүргэд, усны нөмрөг бүргэд, могойч загал, тул

Ургамал

Хуш нарс, Эгэл нишингэ, Үндэслэдэг зэгс, Туулайн улалж, Анхил сонгино, Ацан ажигана, Гол өвсдүү дэвхрэгийн цагаан, Сүүдэрийн цагаан, Үлдэн могойн идээ, Час улаан долоогоно, Цагаан хошоон, Цагаан дэгд, Эмийн бамбай, Азийн төлөгч өвс, Ураал чихэр өвс, Алтайн сонгино, Падгар бадаан, Дэрэвгэр жиргэрүү, Төллүүр тарна, Ягаан цээнэ, Эгэл бавран, Нангиад Зээргэнэ

Бусад аймаг